Медицински Център по Детски Болести - София


Българска Педиатрична Асоциация


Списание ”Педиатрия” 


Здравен портал Zdrave.net