1606, гр. София
бул. „акад. Иван Евстатиев Гешов“ №11

Секретар на изпълнителния директор: 02/8154 240
Заместник директор: 02/8154 276
Главна медицинска сестра: 02/8154 355
Главен счетоводител: 02/8154 225
Счетоводство: 02/8154 217
Личен състав: 02/8154 297
Канцелария: 02/8154 250
Обществени поръчки: 02/8154 279

 СБАЛДБ карта

Вижте по-голяма карта