Извършване на пълен обем конвенционални и контрастни рентгенови изследвания на:

Отделението е специализирано в рентгеновата диагностика на заболяванията в детската възраст с богат опит в диагностициране на рядко срещащите се в практиката костни дисплазии, вродени аномалии и заболявания в неонаталния период.

Началник отделение- Д-р Динко Захариев, н.с., специалист  по образна диагностика

Телефони:
Лекари:      02/ 815 43 33
Лаборанти: 02/ 815 42 60