Микробиологична диагностика на инфекции и инфекциозни заболявания.
Лабораторията извършва следните изследвания на клинични материали от:

Tелефони:
Началник лаборатория – д-р Юлия Димитрова - тел.: 02/ 8154 293
Лаборатория: 02/ 8154 330