Началник лаборатория – д-р Анелия Цветанска д.м.,вирусолог,н.с.

Телефони: 02/ 81 54 273 / 337