Лабораторията е специализирана за работа с деца и извършва комплексна диагностика на заболяванията в детската възраст. Това се осъществява благодарение на: •много широк спектър от хематологични, биохимични, уринни показатели, кръвногазов анализ, електролити, индивидуални белтъци, копрологични изследвания, изследвания на пунктати и др.; •съвременни автоматични анализатори с голям капацитет; •микрометоди - хематологични и биохимични.
Клиничната лаборатория работи денонощно.

Началник лаборатория  - д-р Нели Томова

Телефони: 02/ 81 54 233 / 243 / 311