Клиниката по детска неврология е единствената университетска детска клиника, отворена 24 ч. в денонощието, за обслужване на деца до 18 год.възраст, със спешни неврологични състояния. В клиниката се хоспитализират деца със заболявания на нервната система, мускулни заболявания, умствено изоставане.

Основни дейности:

litvienkoНачалник клиника – проф. д-р Иван ЛИТВИНЕНКО, д.м. – детски болести, детска неврология

Телефони за връзка: 02/81 54 271/ 317

Лекари:

Д-р Мария Божидарова
Д-р Димитър Стаматов
Д-р Геновева Тачева