с таласемичен сектор

Като структура на тази Клиника в специализираният детски таласемичен център се осъществява диагностика, лечение, наблюдение и профилактика на децата болни от таласемия. Чрез изградената към болницата комисия по Наредба № 34 на МЗ за лечение със скъпоструващи медикаменти, на малките пациенти се осигурява живот без или с минимални усложнения от провежданата субституираща терапия. Наличието на висококвалифицирани специалисти от всички области на педиатрията позволява осъществяването на необходимите консултации и изследвания за тези деца.
Клиниката е единствената база за обучение на лекари специалисти по детска ревматология, като висококвалифицираните кадри са консултанти в областта на детската ревматология за цялата страна.

Основни дейности:

stefan-stefanovНачалник клиника – доц. д-р Стефан Стефанов

Телефон за връзка: 02/ 81 54 221 / 236 / 276

Лекари:

Доц. Албена Телчарова
Доц. Анна Дашева
Д-р Маргарита Ганева
Д-р Ваня Калева
Д-р Катя Темелкова
Д-р Теодор Василев