Единствената специализирана клиника по детска нефрология, с единственият център по детска хемодиализа в страната.

Основни дейности:

Началник клиника  – доц. д-р Мария Гайдарова

maria-gaidarovaКлиника по нефрология

Лекари:

Д-р Галина.Златанова
Д-р СтефкаЯнкова
Д-р Грета Михнева
Д-р Борис Стоилов

Отделение по хемодиализа:

Лекари:

Доц. Полина Митева
Д-р Кремена Димитрова 
Д-р Ивелина Димитрова

 

Телефони за връзка:
Нефрология - 02/ 81 54 325 / 346
Хемодиализа - 02/ 81 54 322; 02/ 952 00 51