с отделение за интензивно лечение

Основни дейности:

  • Интензивно лечение на деца, нуждаещи се от дихателна реанимация;
  • Спешна диагностика и лечение на коматозни състояния;
  • Интензивно лечение на шокови състояния в детската възраст;
  • Лечение на остри пневмонии, бронхиална астма и други заболявания на дихателната система;
  • Диагностика и лечение на спешни състояния от всички области на педиатрията.

doc ilievНачалник клиника – Доц. Д-р Даниел Илиев, д.м.н.,детски болести, детска ендокринология

Лекари

Д-р Михаил Желязков
Д-р ЛилияБозаджиева
Д-р Виктория Маринчева
Д-р Любомила Димитрова
Д-р Теодора Панева
Д-р Петър Павлов
Д-р Янко Начков – анестезиолог
Д-р Ивайло Михайлов - анестезиолог

Телефони за връзка: 02/ 81 54 201; 02/ 953 28 67