• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Архив

Процедури по ЗОП

Изработка и доставка на ваучери за храна на персонала в СБАЛДБ «ПРОФ. ИВАН МИТЕВ» ЕАД (AOP № 00870-2016-0004) (10)

Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД (AOP № 00870-2016-0003) (21)

ОП за Доставка на медицински консумативи, превързочен материал, чували и рентгенови филми (АОП № 00870-2016-0002) (30)

ОП Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД АОП 00870-2016-0001 (48)

ОП за Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД (00870-2015-0015) (25)

ОП за Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал(АОП 00870-2015-0012) (12)

ОП за Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД(АОП 00870-2015-0014) (17)

ОП за “Доставка на ехокардиограф за нуждите на СБАЛДБ „проф. Иван Митев” ЕАД(АОП 00870-2015-0013) (9)

ОП за Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД(АОП 00870-2015-0011) (16)

ОП за Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД(АОП 00870-2015-0010) (1)

ОП за Доставка на лабораторни реактиви за клинична лаборатория(АОП 00870-2015-0009) (12)

ОП за Абонаментно и извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура (АОП 00870-2015-0008) (22)

ОП за Доставка на медицинска апаратура за клиника по неонатология в СБАЛДБ „проф. Иван Митев” ЕАД(АОП 00870-2015-0007) (15)

ОП за Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД.(АОП 00870-2015-0006) (9)

ОП за Изработка и доставка на ваучери за храна на персонала (АОП 00870-2015-0005) (16)

ОП за Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца (АОП 00870-2015-0004) (25)

ОП за Доставка на медицински консуматив, превързочен материал, чували и рентгенови филми(АОП 870-2015-0003) (42)

ОП за "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи"(АОП 00870-2014-0007) 2014-1 (7)

ОП за "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи" (АОП 00870-2015-0002) (42)

ОП за "Доставка на лекарствени продукти"(АОП 00870-2015-0001) (33)

ОП за "Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал"(АОП 00870-2013-0006) (3)

ОП за "Ремонт на лаборатории на ІІІ-ти етаж"(АОП 00870-2012-0004) (2)

ОП за "Доставка на ехокардиограф за клиника по неонатология" (АОП 00870-2014-009) (11)

ОП за "Абонаментно и извънабонаментно обслужване на медицинска апаратура"(АОП 00870-2014-0006) (37)

ОП за "Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал"(АОП 00870-2014-0005) (16)

ОП за "Доставка на лекарствени продукти"(АОП 00870-2013-0007) (9)

ОП за "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи"(АОП 00870-2013-0008) (9)

ОП за "Абонаментно и извънабонаментно обслужване на медицинска апаратура"(АОП 00870-2013-0005) (5)

ОП за "Доставка на общ медицински консуматив, превързочен материал, чували и рентгенови филми"(АОП 00870-2014-0001) (13)

ОП за "Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца"(АОП 00870-2014-0002) (13)

ОП за "Доставка на лекарствени продукти НЕФРОЛОГИЯ"(АОП 00870-2014-0003) (8)

ОП за "Изработка и доставка на ваучери за храна на персонала"(АОП 00870-2014-0004) (12)