• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Архив

Изработка и доставка на ваучери за храна на персонала в СБАЛДБ «ПРОФ. ИВАН МИТЕВ» ЕАД (AOP № 00870-2016-0004)

documentacia (334.50 kB)

На основание Чл.68, ал.2 от ЗОП, Комисията, назначена със Заповед № 52 / 11.05.2016г.,  уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, ще се проведе на 08.08.2016г.  от 10.00 ч. в аудиторията на болницата /03.08.2016/

Покажи #