• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Архив

ОП за “Доставка на ехокардиограф за нуждите на СБАЛДБ „проф. Иван Митев” ЕАД(АОП 00870-2015-0013)

Обявление (215.19 kB)
Решение (129.79 kB)

Комисията, назначена със Заповед № 113/27.11.2015г.,  на основание Чл. 69а, ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтересовани лица, че заседанието ще се проведе на 09.12.2015г.  от 10.00 ч. в Библиотеката на болницата.  /04.12.2015г./

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договор 66/23-12-2015 със СОЛОМЕД ООД – 26.01.2016г., основание – изпълнен договор – 26.01.2016г.

Покажи #