• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Архив

ОП за Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал(АОП 00870-2015-0012)

Комисията, назначена със Заповед № 106/10.11.2015г.,  на основание Чл. 69а, ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтересовани лица, че заседанието ще се проведе на 23.11.2015г.  от 11.00 ч. в Библиотеката на болницата.  /18.11.2015г./

 

Обявление (214.92 kB)
Решение (130.81 kB)
protokol (1.91 MB)

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договор 65/23-12-2015 с ПАРТИ ФУУД ДЗЗД – 22.12.2016г., основание – изпълнен договор – 23.12.2016г.

Покажи #