• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Архив

ОП за Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД(АОП 00870-2015-0011)

Обявление (227.61 kB)
Решение (130.54 kB)
protokol 1 (555.30 kB)
protokol 2 (973.24 kB)

Комисията, назначена със Заповед № 103/03.11.2015г.,  на основание Чл. 69а, ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтересовани лица, че заседанието ще се проведе на 09.12.2015г.  от 10.30 ч. в Библиотеката на болницата.  /04.12.2015г./

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договор 03/12-01-2016 с ДИАМЕД ООД – 21.01.2016г., основание – изпълнен договор – 03.02.2016г.

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договор 04/12-01-2016 с ИНТЕР БИЗНЕС 91 ООД – 04.02.2016г., основание – изпълнен договор – 04.02.2016г.

Покажи #