• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Архив

ОП за Доставка на лабораторни реактиви за клинична лаборатория(АОП 00870-2015-0009)

Комисията, назначена със Заповед № 94/13.10.2015г.,  на основание Чл. 69а, ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтересовани лица, че заседанието ще се проведе на 02.11.2015г.  от 11.00 ч. в Библиотеката на болницата.  /28.10.2015г./

 

Обявление (213.56 kB)
Решение (129.86 kB)
Протокол (970.63 kB)
dogovor (3.22 MB)

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договор №67/17.11.2015г. за доставка на лабораторни реактиви – 20.06.2016г. -основание - приключила процедура и сключен нов договор – 06.07.2016г.

Покажи #