• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Архив

ОП за Доставка на медицинска апаратура за клиника по неонатология в СБАЛДБ „проф. Иван Митев” ЕАД(АОП 00870-2015-0007)

Обявление (223.76 kB)
Решение (130.47 kB)
dogovor MEDILON (5.12 MB)

Комисията, назначена със Заповед № 86/15.09.2015г.,  на основание Чл. 69а, ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтересовани лица, че заседанието ще се проведе на 02.11.2015г.  от 10.30 ч. в Библиотеката на болницата.  /28.10.2015г./

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договор 64/26-11-2015 с АЛМАСОНИК ООД – 08.12.2015г., основание – изпълнен договор – 14.12.2015г.

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договор 63/26-11-2015 с МЕДИЛОН ЕООД – 06.01.2016г., основание – изпълнен договор – 07.01.2016г.

Покажи #