• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Архив

ОП за Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД.(АОП 00870-2015-0006)

Комисията, назначена със Заповед № 70/25.08.2015г.,  на основание Чл. 69а, ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтересовани лица, че заседанието ще се проведе на 02.11.2015г.  от 10.00 ч. в Библиотеката на болницата.  /28.10.2015г./

 

Обявление (219.17 kB)
Решение (132.32 kB)
reshenie (533.70 kB)

Дата на изпълнение на договор № 1 от 11.01.2016г - 01.05.2017г. Основание - Чл.2(1) от договора. /02.05.2017/

Покажи #