• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Публични покани

Публична покана за Доставка на течен кислород(АОП 9042681/10.06.2015г.)

Протокол (388.82 kB)
Договор (1.43 MB)

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 30.06.2016г., основание – изпълнен договор. – 05.07.2016г.

Покажи #