• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Публични покани

Публична покана за Доставка на хигиенни консумативи(АОП 9039913/18.03.2015г.)

Протокол (776.50 kB)

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договор 14/09-04-2015 с РАЙТ КЛИЙНИНГ ООД – 08.04.2016г., основание – изпълнен договор – 08.04.2016г.

Покажи #