• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Публични покани

Публична покана за Денонощна физическа охрана на сградата и имуществото(АОП 9039285/26.02.2015г.)

Договор (1.06 MB)

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договор 3/18-03-2015 с ТАНДЕМ ГАРД ЕООД – 18.03.2016г., основание – изпълнен договор – 18.03.2016г.

Покажи #