• Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5
 • Photo Title 6
 • Photo Title 7
 • Photo Title 8
 • Photo Title 9
 • Photo Title 10

Клиники

Клиниката по детска неврология е единствената университетска детска клиника, отворена 24 ч. в денонощието, за обслужване на деца до 18 год.възраст, със спешни неврологични състояния. В клиниката се хоспитализират деца със заболявания на нервната система, мускулни заболявания, умствено изоставане.

Основни дейности:

 • планов прием на неврологично болни деца с цел диагностично уточняване и лечение.
 • Спешен прием на болни от гр. София и страната, нуждаещи се от неврологична помощ.
 • Извършват се високоспециализирани дейности – ЕЕГ, ЕМГ и предизвикани потенциали /слухови, зрителни и соматосензорни/, както и трансфонтанелна ехография.

litvienkoНачалник клиника – проф. д-р Иван ЛИТВИНЕНКО, д.м. – детски болести, детска неврология

Телефони за връзка: 02/81 54 271/ 317

Основни дейности:

 • В отделението по ендокринология  се осъществява диагностика и лечение на деца от цялата страна от   0 – 18 години с ендокринни заболявания, вродени и придобити  костни заболявания, метаболитни  болести, хромозомни болести и  малформативни синдроми свързани  с нарушения в растежа и половото развитие. Прилагат се най- новите достижения на функционалната, образната и хормоналната диагностика.

Телефони за връзка: 02/ 81 54 281

 • В отделението по диабет се осъществява диагностика и лечение на деца със захарен диабет от 0- 18 години; установяване на предразположение и профилактика на захарния диабет; метаболитен скрининг; обучение на деца с диабет и техните семейства; диагноза и лечение на затлъстяването в детската възраст; диагноза и лечение на хипогликемичен синдром;

Телефони за връзка: 02/ 81 54 241

 • В сектор “Клинична генетика” се осъществява диагностика и лечение на деца с метаболитни заболявания, с дизморфични синдроми, с умствена изостаналост. Извършват се  пренатална диагностика, генетични консултации при репродуктивна недостатъчност, биохимичен и ултразвуков скрининг при бременни

Телефон за връзка: 02/ 81 54 341


doz-stefanova


Началник клиника – доц. д-р  Елисавета Стефанова, д.м., детски болести, детска ендокринология 

Тел. за връзка: 02/  81 54 353


Основни дейности:

 • Диагностика и лечение на деца с гастроинтестинална патология от цялата страна;
 • Подготовка на деца за за чернодробна трансплантация и тяхното посттрансплантационно проследяване;
 • Комплексна диагностика и лечение на деца с чернодробни заболявания и чернодробна недостатъчност;
 • Функционална, имунологична, ендоскопска, биопсична и хистологична диагностика на заболявания на горните и долни отделе на гастроинтестиналния тракт и тяхното съвременно лечение, полипектомия, рН-метрия, дихателен водороден тест; клиниката е единственото място в България, къдет се изследват антиендомизиумни антитела;
 • Комплексно изследване и лечение на малабсорбционния синдром в детската възраст;
 • Комплексно изследване и лечение на деца с хранителна алергия от цялата страна;

penka-yanevaНачалник клиника –в.и.д. д-р Пенка Янева

Телефон за връзка: 02/ 81 54 326 / 327

с таласемичен сектор

Като структура на тази Клиника в специализираният детски таласемичен център се осъществява диагностика, лечение, наблюдение и профилактика на децата болни от таласемия. Чрез изградената към болницата комисия по Наредба № 34 на МЗ за лечение със скъпоструващи медикаменти, на малките пациенти се осигурява живот без или с минимални усложнения от провежданата субституираща терапия. Наличието на висококвалифицирани специалисти от всички области на педиатрията позволява осъществяването на необходимите консултации и изследвания за тези деца.
Клиниката е единствената база за обучение на лекари специалисти по детска ревматология, като висококвалифицираните кадри са консултанти в областта на детската ревматология за цялата страна.

Основни дейности:

 • Диагностика и лечение на деца със системни заболявания на съединителната тъкан;
 • Диагностика и лечение на деца с възпалителни ставни заболявания, както и на редки ревматични заболявания;
 • Диагностика и лечение на деца с неясни температурни състояния;
 • Диагностика и лечение на деца с артериална хипертония, възпалителни и дегенеративни заболявания на миокарда, перикарда и съдовете, ритъмни и проводни нарушения;
 • Пренатална диагностика на сърдечно- съдови заболявания за цялата страна, чрез фетална ехокардиография.

stefan-stefanovНачалник клиника – доц. д-р Стефан Стефанов

Телефон за връзка: 02/ 81 54 221 / 236 / 276

Единствената специализирана клиника по детска нефрология, с единственият център по детска хемодиализа в страната.

Основни дейности:

 • Диагностика и лечение на всички вродени и придобити заболявания на отделителната система;
 • Диализно лечение- хемодиализа и перитонеална, на деца с хонична бъбречна недостатъчност;
 • Предтрансплатационна подготовка и посттрансплатационно наблюдение на деца с бъбречна трансплантация;
 • Съвременна функционална и образна диагностика на заболявания на отделетелната система при деца.

maria-gaidarovaНачалник клиника  – доц. д-р Мария Гайдарова

Телефони за връзка:
Нефрология - 02/ 81 54 325 / 346
Хемодиализа - 02/ 81 54 322; 02/ 952 00 51