• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10

Актуални новини

Болничното обзавеждане е предназначено за Клиниката по гастроентерология и дар от сдружение „Един живот”

Университетската педиатрична болница-София получи дарение на стойност над 12 300 лв. от сдружение „Един живот” с председател Карл Смит. То включва по 15 бр. болнични легла, матраци и нощни шкафчета на Клиниката по детска гастроентерология.

Сдружението за пореден път прави дарение на детската болница-София. През 2009 г. бе закупена модерна апаратурата – перфузори и инфузионна помпа на стойност 20 640 лв. като средствата за нея бяха събрани по време на юбилейния Пети колоездачен пробег Боровец – София.

Клиниката по детска гастроентерология е единственото в България лечебно заведение, което оказва специализирана диагностика и лечение на децата с хронични заболявания на стомашно-чревния тракт и черния дроб. Тя има водеща роля в развитието на чернодробната трансплантология в страната и поема цялата отговорност за пред- и следтрансплантационно наблюдение на пациентите с чернодробна недостатъчност.

Университетската педиатрична болница получи дарение и от компанията Хипо Алпе-Адриа-Лизинг ЕООД , която дари автомобил Fiat Diablo. Той ще се използва най-вече за осигуряване на транспорт на децата, нуждаещи се от диализно лечение.

Напусна ни проф.д-р Здравко Станчев/ 1920 г.- 2011 г./, доайен на българските педиатри. Проф. Станчев е основоположник на детската ендокринология и генетика у нас. Автор е на над 200 научни публикации и монографии, описал е за първи път в България 37 синдрома и редки болести. Проф. Станчев посвети 50-години на педиатричната практика, бе учител на няколко поколения детски лекари.

Научните интереси на проф.Станчев обхващат въпросите на растежа и развитието на детето, костните дисплазии, физиологията и патологията на пубертетното развитие, клиничната характеристика на някои обменни заболявания, детска ендокринология. А също и генетичните проблеми на ендокринните заболявания и резистентността към хормоните.

Продължение...