• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10

Актуални новини

Третата национална конференция по спешна педиатрия ще се проведе от 25 до 27 октомври в Хисаря.
Основни организатори на вече превърналия се в трационна проява форум са Клиниката по педиатрия и генетични заболявания на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив и Катедра по педиатрия и медицинска генетика на Медицински университет – Пловдив.

Основната тема и тази година остава спешната педиатрия, с нейните ежедневни проблеми и предизвикателства. За първи път в проявата е включено и училище по педиатрия с тема: „Хранене на кърмачето и детска гастроентерология“. В него ще бъдат разгледани някои важни въпроси, свързани с храненето на кърмачето и патологията на храносмилателната система. Лектори ще бъдат водещи педиатри от София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Плевен.

За 26 октомври е насрочена постерна сесия с интересни клинични случаи от ежедневната педиатрична практика. Ще бъдат показани и обсъждани прогностични рискови фактори при пациенти с критични вродени сърдечни малформации, вирус-асоциирани енцефалопатии, случаи на HIV/AIDS и туберкулоза сред децата и други клинични случаи и методи за диагностика.

Лектори от Специализираната болница за активно лечение на детски болести „ Проф. д-р. Иван Митев” –София ще бъдат  доц. д-р Димитър Калайков, доц. д-р Емилия  Пантелеева, доц.  д-р Христо Желев .

Д-р Диана Влахова от Клиниката по неонатология на Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Ив. Митев”–София (СБАЛДБ ) е един от тримата лекари, която за първи път печели международната медицинска стипендия SHI за 2013 г. в областта на  неонатолгията.

Тя ще й даде възможност да специализира в продължение на 2 години в една от най-добрите болници в света, „Шеба”-Тел Ашомер в Израел.

След края на специализацията медиците са задължени да се върнат и да работят в България като лекари в продължение на 5 години. Така стипендиантите ще могат да приложат придобитите в болници „Шеба” умения и да предадат познанията си и на свои колеги у нас.

Д-р Влахова е щатен лекар със специалност по неонатология в СБАЛДБ, а също така работи в II САГБАЛ- Шейново.

Медиците са избрани от жури, оглавено от проф. Йехуда Адлер, председател на стажантската програма на болници „Шеба” и директор на програмата за изграждане на медицински лидери „Талпиот”.

Обучението и образованието е напълно спонсорирано от медицинска стипендия SHI. Спечелилите получават пълна заплата и място за живот в Израел, ще се покриват и техните транспортни разходи между България и Израел. Програмата SHI позволява семействата на спечелилите да ги придружат.