• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10

ivan-drenskiД-р Николай Атанасов Дренски  е роден на 26.03.1945 г. в гр.Самоков

Завършил е медицина във Висшия Медицински Институт - София.

Бил е ординатор във Вътрешно отделение в гр.Кула от 1970 г до 1974 г.
След това работи като специалист, главен специалист, експерт и главен експерт в Министерството на здравеопазването  от 1974 г. до 1995 г.

Генерален директор е на „Санаторно курортно управление” от 1995 г. до 2000 г.

Изпълнителен директор е на „Специализирани болници за рехабилитация” –ЕАД от 2000 г. до 2001 г.

Изпълнителен директор е на „Специализирана болница за активно лечение на детски болести” 2001-2007 г.

Професионалната квалификация на д-р Николай Дренски включва редица специалности  и курсове:
специалност ”Физиотерапия, курортология и рехабилитация”- 1980 г, специалност ”Социална хигиена и организация на здравеопазването”- 1983 г., курс по проект PHARE BG -„Здравна политика, икономика, мениджмънт и информатика в здравеопазването”- 1998 г., курс по следдипломна квалификация по „Иновации в здравния мениджмънт”-1999 г., професионална квалификация по „Здравен мениджмънт” – УНСС- 1999 г- 2000 г., експерт по „Оценка и акредитация на лечебните заведения”- 2001 г.