• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10

dragan-bobevЗавършил е  медицина във Висш медицински институт – София  през 1958 г.

От 1966  г. последователно е асистент, главен асистент, доцент и професор, преподава на студенти по медицина, специализанти и лекари. Има специалност по  Онкология и  специалност по Детски болести.

От 1990 г. до 1996 г. е  директор на  Държавната университетска педиатрична болница- София, а от  2000 г.  е  управител на Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания – София, ЕООД.

Член  е на Международното общество по детска онкохематология (SIOP), на  Европейското дружество по онкохематология, на Европейската асоциация по трансплантация на костен мозък (EBMT).
Има повече от 130 научни публикации, посветени на онкохематологичните заболявания в детската възраст и проблемите на общата педиатрия.

Участва в съвместни разработки на Европейското дружество по костно-мозъчна трансплантация по проблемите на костно-мозъчната трансплантация при злокачествените заболявания, а също и в научни проучвания, свързани с молекулярно-генетичната характеристика на неопластичните болести в детската възраст.

От 1990 г. е  Национален консултант по педиатрия и детска онкохематология, а от 2006 г.  е  Национален консултант по детска онкохематология и трансплантология.

От 1996 г. е ръководител  на Програма за трансплантация на костен мозък.
Главен редактор на учебник по Педиатрия. Съавтор и редактор на редица учебни помагала, предназначени за студенти и специализанти.

Главен редактор на сп. „Педиатрия” от 1990 г. досега. Участва в множество международни конгреси и симпозиуми.

Владее английски и френски език.