• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10

prof-kurtevПроф. д-р Александър Василев Куртев е роден на 22.06.1942 г. в гр. Пирот, Cърбия.   

Завършил е ВМИ - София през 1968 г.

Започва професионалния си стаж като училищен лекар в Самоков, след което е стажант-асистент, редовен асистент, специалист   по детски болести, старши  асистент и главен асистент.

До декември 1979 г. работи в Клиниката по детски диабет на Александровска болница, а след това до май 2008 г. в Клиниката по детска ендокринология при Институт по педиатрия, СБАЛДБ.

Бил е медицински директор на Университетската педиатрична    болница от 1992 г. до 1995 г. , като последните 2 г. съвмествява  и длъжността икономически директор на лечебното заведение.
Доцент е от 2003 г., а професор от 2005 г., специалист е по ендокринни заболявания и болести на обмяната от 2002 г.

Бил е  национален консултант по педиатрия –от 2006 г. до юли 2010 г., както и консултант на НЗОК - от 2006 до  2010 г.

От май 2008 г. проф. Куртев работи в Детска клиника на  Университетса болница Лозенец.

С преподавателска дейност се занимва  от 1971 г. Учебната му натовареност през  2006/2007 г достига 725  часа при норматив 210 часа.

Проф. д-р Куртев има разработени две дисертации: ”Растеж и развитие на диабетно болни деца”(1974г.)–кандидатска и “Етиопатогенеза на захарния диабет и негови предклинични форми”(1979г.)–докторска. И двете работи са спрени без разрешение за защита.

През 2001 г. защитава дисертация”Автоимунен тиреоидит в детската възраст и връзката му с някои ендокринни, автоимунни и генетични заболявания”  и получава научната степен д.м.н.
Научните му  публикации са в областта на педиатрията, диабет, ендокринология, генетика. Има участия в многобройни конгреси и симпозиуми у нас и в чужбина.

Проф. д-р Куртев специализира в  Рабка,  Полша, в най-големият детски  рехабилитационен център в Европа през 1975 г., в лятното училище на ESPE (Европейската Асоциация по Детска Ендокринология), Foehr, Германия през 1991 г., в САЩ, по детска ендокринология   и диабет - Shands Hospital, Univerity of Florida  и в Университетската клиника по детска ендокринология, Pittsburgh, Пенсилвания през 1994 г.

Завършил е курс за болнична администрация – ръководство на университетски болници в  болница Coshin , Assistance Publique/Hopitaux Paris, Париж през 1993 г. и курс по здравен мениджмънт в Катедра социална  медицина, УМБАЛ “Царица Йоанна”- София през 2002-2003 г.

Член е на Републиканското научно дружество по педиатрия от 1970 г.,  на Научното дружество по ендокринология  от 1972 г., на Международната асоциация по диабет у деца и юноши (ISPAD–1987 г.), на Европейската асоциация по детска ендокринология(ESPE– 1995 г.), на Американската тиреоидна асоциация -единствен представител на страната (АТА–1997 г.), на Европейската тиреоидна асоциация (ETA–1999г.).

Има награда от министъра на Министерството на народното здравеи място  на  стажант-асистент в  клиника  по избор към ВМИ –София  или ИСУЛ– като първенец на 50 випуск на ВМИ-1968 г.

Награден е с почетен знак на Българския лекарски съюз ( БЛС) за висок професионализъм и морално-етични качества от Софийската колегия на БЛС – през  2000 г. и 2007 г.

Проф. Куртев владее английски, френски, руски и сърбохърватски.