• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10

11.09.2012 г.

През 2012 година със средства от благотворителната инициатива „Българската Коледа" е подпомогнато лечението и рехабилитацията на 358 деца. В резултат на дарителската кампания през 2011-2012 г. са събрани над 1.362 млн. лева, като за лечението на деца са отпуснати близо 740 хил. лева, а останалите средства в размер от 588 хил. лева ще бъдат използвани за закупуването на нова медицинска апаратура за 15 лечебни заведения в страната.


По време на дарителската кампания са подадени 419 молби от родители за лечение и рехабилитация на 432 болни деца, а 133 са заявките от болнични заведения за закупуването на нова медицинска апаратура.

Резултатите от дарителската кампания за „Българската Коледа" бяха отчетени днес от партньорите в благотворителната инициатива, които посетиха три от клиниките на Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев" в столицата. В Клиниката по ендокринология, диабет и генетика, по нефрология и в Клиниката по ревматология на СБАЛДБ в момента се лекуват 62 деца, подпомогнати през тази година от „Българската Коледа" чрез закупуване на скъпоструващи лекарства.

За реализацията на благотворителната инициатива „Българската Коледа" е сформирана експертна подкомисия към Администрацията на Президента, която включва представители на партньорите в инициативата, браншови, консултантски и обществени организации и експерти. Променена е процедурата за закупуване на медицински консумативи, както и начинът на разглеждане на молбите за подпомагане, отчете секретарят на президента по въпросите на здравеопазването, образованието и науката Анна-Мари Виламовска. Прецизирана е и процедурата за кандидатстване за дарение за „Българската Коледа", с което е осигурена по-добра защита на дарителите.

За по-ефективното разпределение на дарените средства за лечението на повече нуждаещи се деца се предвижда и въвеждане на подоходен критерий за подпомагане на нуждаещите се, както и строги правила за публичност и отчетност на дарените средства, отчетоха още партньорите в инициативата „Българската Коледа".

Допълнителна информация за резултатите от кампанията, както и предложените правила за набиране и разпределение на средствата по „Българската Коледа" са публикувани на сайта на инициативата www.bgkoleda.bg.