• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10

Напусна ни проф.д-р Здравко Станчев/ 1920 г.- 2011 г./, доайен на българските педиатри. Проф. Станчев е основоположник на детската ендокринология и генетика у нас. Автор е на над 200 научни публикации и монографии, описал е за първи път в България 37 синдрома и редки болести. Проф. Станчев посвети 50-години на педиатричната практика, бе учител на няколко поколения детски лекари.

Научните интереси на проф.Станчев обхващат въпросите на растежа и развитието на детето, костните дисплазии, физиологията и патологията на пубертетното развитие, клиничната характеристика на някои обменни заболявания, детска ендокринология. А също и генетичните проблеми на ендокринните заболявания и резистентността към хормоните.

Проф. Здравко Станчев е роден на 23.9.1920 г. във Велико Търново. Завършва висше медицинско образование в Медицинския факултет на Софийския университет през 1946 г. След това по разпределение работи като участъков лекар на село, а по-късно е назначен за ординатор-педиатър в Детското отделение на Окръжна болница-Бургас. След конкурс през 1954 г. е назначен за асистент в Детска клиника – ИСУЛ. От 1967 г. е доцент, а от 1981 г- професор.

От 1981 г. е професор в Института по педиатрия на Медицинска академия и ръководи в продължение на 15 години първата у нас Клиника по детска ендокринология.

Специализирал е в Хамбург, Германия , Цюрих - Швейцария и в Москва, Русия.

Носител е на орден „Св.Св. Кирил и Методий”-І степен.

Колегите му ще го запомнят като високоерудирана личност и блестящ лекар. Кончината на проф. д-р Здравко Станчев е загуба за българската педиатрична общност.

Поклон пред светлата му памет!