• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10

Дарението е част от благотворителната  кампания на Райфайзен банк „Избери, за да помогнеш”

Университетската Педиатрична болница –София  получи дарителски чек за 61 766 лв. за закупуване на апарати за венозни вливания /инфузомати/ на тържествена церемония в столицата. Лечебното заведение бе включено във втората дарителска кампания на Райфайзен банк „Избери, за да помогнеш”.

„За прецизното прилагане на животоспасяващи медикаменти болницата се нуждае от инфузомати за седемте клиники в болницата. Инфузоматите са високоспециализирана техника за венозни вливания. Те  позволяват да се следи приложението на няколко медикамента едновременно, включително на цитостатици и антибиотици, и други специфични разтвори за лечение на болните деца”, каза директорката на болницата д-р Мария Екимова.
Годишно в единствената у нас самостоятелна специализирана детска болница , която осъществява високоспециализирана и квалифицирана медицинска помощ се преглеждат над 12 хил. деца, а се лекуват над 6  500. Леглата са 105, а лекарите, които работят тук - 65. Болницата е единствената у нас, която има Клиника по детска нефрология и диализа, Клиника по клинична генетика, Клиника по детска ревматология, кардиология и хематология. Единствено тук се прави скрининг на всяко новородено дете за вродена аномалия  на щитовидната жлеза. Болницата има и уникална лаборатория по цитогенетика.

Във втората дарителска кампания „Избери, за да помогнеш” на Райфайзенбанк през 2010 г. бяха събрани   391 540 лв в периода от октомври 2010 – януари 2011 г. Близо 70% от сумата е за здравни проекти, съобщиха от отдел „Връзки с обществеността” на Райфайзенбанк. Средствата са набрани от дарения на служителите на Групата Райфайзен и банката, която за всяко направено лично дарение е добавила по още 100 лв, както и от дарения, постъпили директно по сметките на организациите и даренията чрез SMS. Със своите дарения се включиха и служителите на Dir.bg и IBM.

Кампанията подкрепя 30 благотворителни проекти в здравеопазването, социалната сфера, опазването на околната среда, култура и образование. Най-много средства събра проектът на фондация „Помощ за благотворителността в България” в подкрепа на децата с церебрална парализа -/ 78 887/ лв, следван от проекта на Педиатрията за закупуване на апарати за венозни вливания / 61 766 лв/. На трето място е проектът на Националния онкологичен медицински център за осъществяване на скриниг на рака на гърдата - /51 378 / лв. и проекта на ИСУЛ в подкрепа на пациентите с бъбречни заболявания /27 608/ лв.

В допълнение на това 171 служители на Групата Райфайзен избраха да направят дарения за каузи по свой личен избор, които предварително не бяха включени в индикативния списък на кампанията,като набраните средства по тези проекти възлизат на 21 454 лв. Служителите подкрепиха 10 каузи на организации, работещи на местно ниво и развиващи важни за съответния регион проекти.

Средствата, събрани от банката, служителите, външните дарения и даренията чрез SMSнадвишават с близо 23 хил. лв сумата от първото издание на кампанията. Във втората кампания „Избери, за да помогнеш” се включиха 29 45 служители на Групата Райфайзен, в сравнение с 2 8 33 през 2009 г. Събраната сума само от банката и нейните служители възлиза на 372 623 лв.

„Благодарение на нашите служители и подкрепата, която получихме от нашите партньори и лицата на кампанията – Гала, Ники Кънчев, Део и Деян Донков успяхме да съберем значителни средства в подкрепа на важни за обществото каузи, които надхвърлят събраната сума по време на първото издание на кампанията”, заяви Момчил Андреев, председател на УС и изпълнителен директор на Райфайзенбанк.