• Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5
 • Photo Title 6
 • Photo Title 7
 • Photo Title 8
 • Photo Title 9
 • Photo Title 10

logo2Уъркшоп по проблеми на детската пулмология ще се състои на 28 юни 2018 г. от 16 до 19 часа в „СБАЛ по детски болести- проф. д-р Ив. Митев”- София.

Организатор на събитието е Клиниката по пулмология с интензивно отделение на „СБАЛ по детски болести- проф. д-р Ив. Митев” , а съорганизатор и спонсор: Chemax Pharma.

Специалисти от клиниката ще обменят опит с лекари педиатри от доболничната помощ и общопрактикуващи лекари с големи педиатрични практики.

Работната дискусия ще е на тема „Обструктивен синдром в детска възраст- диагностично-терапевтичен алгоритъм”.

Обмисля се издаване на брошура с най-интересното и полезно за практиката.

 

ПРОГРАМА

Откриване

 • ДОБРЕ ДОШЛИ

д-р Е. Георгиева, д.м.                                                                

 • ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ

доц Д.Илиев, д.м.                                                                    


Първи Модул

ОБСТРУКТИВЕН СИНДРОМ – ЕТИОПАТОГЕНЕЗА И КЛИНИЧНИ ПРОЯВЛЕНИЯ

Д-р Е.Георгиева, д.м.                                                                                              

СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКАТА

 • Витамин D статус. Асоциация на дефицита му с респираторните инфекции и детската астма. Терапевтични възможности.

Д-р Н.Римпова 

 • Антибиотичното лечение в ранна детска възраст – предразполагащ фактор за развитие на астма

Д-р Е.Георгиева, д.м.           

Кафе-пауза                                                                                                      

 

Втори Модул

АПНЕЯ – ЦЕНТРАЛНА, ОБСТРУКТИВНА И СМЕСЕНА

Д-р Е.Георгиева, д.м. 

 

СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКАТА

 • Обструктивна сънна апнея в контекста на тонзиларна хипертрофия и метаболитен синдром у момче на 13 години

Д-р А.Владимиров                                                                              

 • РСВ – бронхиолит, протичащ с апнеи

Д-р Н.Римпова                                                                                          

 • CPAP и BiPAP – методи за неинвазивна практика в домашни условия

Д-р М. Ардалиева                                                                                                  

 

Закриване

 • Анкета за оценка на събитието                                                              
 • Обобщение