• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10


69 8w9melВ резултат на дарителската кампания „Българската Коледа“ 2016/2017, посветена на децата с тежки хронични заболявания, и благодарение на проявената съпричастност на хиляди добродетелни българи, през 2017 г. „Българската Коледа“ разполага с бюджет от 2 650 000 лв.

Разпределението на набраните средства се реализира съвместно от Президентската институция, Българската национална телевизия, Нова телевизия и Експертния съвет към инициативата „Българската Коледа“.

Участието на водещи специалисти в областта на детското здраве, неправителствени и пациентски организации допринася за спазване принципите на публичност и прозрачност, и осигури равнопоставеност, свободна и лоялна конкуренция на всички участници в процедурите по закупуване на медицинска апаратура.

На страдащите от тежки хронични заболявания деца, „Българската Коледа“ помогна за осъществяване на диагностика, включително генетични изследвания, медикаментозно лечение, медицински изделия и помощни средства, рехабилитация, логопедична и психологична терапия.
През 2017 година, със средствата набрани от кампания 2016/2017 бяха подпомогнати 474 деца със сумата от 702 895 лв. 

За да помогне за лечението на децата с тежки хронични заболявания, през 2017 г. „Българската Коледа“ дари медицинска апаратура на обща стойност 1 766 774 лв. на 30 лечебни заведения от цялата страна – университетски и многопрофилни болници за активно лечение, сред които отново е Специализираната болница за активно лечение на детски болести -проф. д-р Иван Митев“-София.

Така Кампания 2016/2017 постигна целите, които си беше поставила - да осигури модерна, високотехнологична апаратура за прецизна диагностика и съвременно лечение в университетските и областни лечебни заведения, които имат изградени компетенции, ясна стратегия за подобряване диагностиката и лечението на тези заболявания и функционират като референтни центрове.

Лабораторията за неонатален скрининг на новородени деца на Специализираната болница за активно лечение на детски болести -проф. д-р Иван Митев“-София., е единствената която осъществява скрининг на всички новородени  от цялата страна по отношение на вроден хипотиреоидизъм и вродена надбъбречна хиперплазия. “Българската Коледа“ дари на лечебното заведения система за неонатален скрининг, която е от изключителна важност за диагностицирането и проследяването на всички новородени деца в България.

Тя ще осигурява диагностициране и своевременно започване на лечението на заболявания, които са включени в задължителното скринингово изследване на всички новородени.

Клиниката по гастроентерология, Клиниката по ревматология, както и Клиниката по неонатология на „СБАЛ по детски болести – проф. д-р Иван Митев”-София също получиха нова високотехнологична апаратура за диагностика и лечение.

Благодарение на дарената съвременна високотехнологична апаратура, дарителите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ допринесоха за подобряване на медицинската помощ, което ще направи възможно повече деца с тежки хронични заболявания да водят достоен живот.

Разпределението на набраните средства се реализира съвместно от Президентската институция, Българската национална телевизия, Нова телевизия и Експертния съвет към инициативата „Българската Коледа“.

Участието на водещи специалисти в областта на детското здраве, неправителствени и пациентски организации допринася за спазване принципите на публичност и прозрачност, и осигури равнопоставеност, свободна и лоялна конкуренция на всички участници в процедурите по закупуване на медицинска апаратура.