• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10

milaНационалната конференция по гастроентерология се състоя от 05.10 до 07.10.2017 г. в гр. Пловдив. В събитието взеха участие лекари от цялата страна. За първа година на конференцията се проведе научна сесия, посветена на детската гастроентерология. Д-р Мила Байчева от Клиниката по детска гастроентерология към „Специализирана болница за активно лечение на детски болести – проф. Иван Митев“ даде специално интервю за Medical News.

Здравейте, д-р Байчева! Какви са Вашите впечатления от конгреса и кои според Вас са основните акценти до момента?
За първи път на гастроентерологична конференция има педиатрична сесия и ние сме много щастливи, че Българското гастроентерологично дружество ни даде възможност да участваме като педиатри и да представим нашата клиника, която е единствената специализирана клиника по детска гастроентерология в България. Направи ми впечатление, че са застъпени доста заболявания.

Представени са успехите на колегите гастроентеролози за възрастни – лечение на хепатит С инфекцията, както и някои нови методи за инвазивна диагностика и лечение на панкреасни заболявания, възпалителни чревни заболявания. Тези форуми са добра възможност за среща между гастроентеролозите за възрастни и детските гастроентеролози, обмяна на опит и информация, възможност да работим заедно за здравето на нашите пациенти.

Какво е желанието на младите колеги да специализират детска гастроентерология?
Нашата специалност – педиатрия заедно със събспециалностите е трудна и малко колеги решават да специализират, но когато се захванат, е сериозно начинание. Проблемите със специализацията са предимно административни, тъй като знаете, че финансирането на тези специализации се ръководи на болнично ниво и понякога нямаме подкрепата на съответните звена. Но има колеги, които биха искали да специализират, обръщат се към нас и търсят възможности за това.

Каква е колаборацията между гастроентеролозите за деца и възрастни, както и тази между гастроентеролозите и останалите специалисти?
В България има няколко центъра, в които работят детски гастроентеролози. Отношенията ни са много добри. Работим заедно. Имаме планове да създадем регистри на децата по съответните заболявания, да обобщим български препоръки за лечение на заболяванията на базата на европейските такива, които ние използваме. Отношенията ни с гастроентеролозите за възрастни са изключително важни, защото нашите пациенти, най-вече хронично болните, навършвайки 18-годишна възраст, достигат до гастроентеролозите за възрастни. Затова нашата колаборация е много важна.

Изнесохте две лекции по време на форума. Ще ни разкажете ли за основните акценти?
В нашата педиатрична сесия засегнахме някои от тежките хронични заболявания при децата. Една от тези групи е на възпалителните чревни заболявания, включваща болестта на Крон и улцерозния колит. Това са хронични, инвалидизиращи заболявания, при които грижата е не само за физическото оцеляване на нашите пациенти, а и за подобряване качеството на живот. Освен това представихме и протокола ни за лечение и проследяване на деца в краен стадий на чернодробно заболяване и подготовка за трансплантация, тъй като сме основен хепатологичен център за детската възраст в България.

Източник: Божана Димитрова, Medical News