• Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 4
 • Photo Title 5
 • Photo Title 6
 • Photo Title 7
 • Photo Title 8
 • Photo Title 9
 • Photo Title 10
 • Вирусологична лаборатория е специализирана за диагностика на вирусни инфекции в детската възраст.
 • Отделен сектор в лабораторията е молекулярната диагностика на вирусните инфекции. С въведения от 1995 год. метод - Верижна полимеразна реакция, се изследват проби за откриване на нуклеиновите киселини на различни вируси. Това изследване е от особено значение за мониторирането и лечението на тези инфекции.
 • Респираторните вирусни инфекции се диагностицират с бърз имунофлуоресцентен метод. Изследват се и ентеровирусни инфекции.

Началник лаборатория – д-р Анелия Цветанска д.м.,вирусолог,н.с.

Телефони: 02/ 81 54 273 / 337

IMG 8006  1  IMG 8011