• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10

Третата национална конференция по спешна педиатрия ще се проведе от 25 до 27 октомври в Хисаря.
Основни организатори на вече превърналия се в трационна проява форум са Клиниката по педиатрия и генетични заболявания на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив и Катедра по педиатрия и медицинска генетика на Медицински университет – Пловдив.

Основната тема и тази година остава спешната педиатрия, с нейните ежедневни проблеми и предизвикателства. За първи път в проявата е включено и училище по педиатрия с тема: „Хранене на кърмачето и детска гастроентерология“. В него ще бъдат разгледани някои важни въпроси, свързани с храненето на кърмачето и патологията на храносмилателната система. Лектори ще бъдат водещи педиатри от София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Плевен.

За 26 октомври е насрочена постерна сесия с интересни клинични случаи от ежедневната педиатрична практика. Ще бъдат показани и обсъждани прогностични рискови фактори при пациенти с критични вродени сърдечни малформации, вирус-асоциирани енцефалопатии, случаи на HIV/AIDS и туберкулоза сред децата и други клинични случаи и методи за диагностика.

Лектори от Специализираната болница за активно лечение на детски болести „ Проф. д-р. Иван Митев” –София ще бъдат  доц. д-р Димитър Калайков, доц. д-р Емилия  Пантелеева, доц.  д-р Христо Желев .