• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Процедури по ЗОП
Up

Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал /АОП 00870-2018-0010/

documentacia.doc (243.00 kB)

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 13.11.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология   /08.11.2018г/

Покажи #