• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Процедури по ЗОП
Up

„Доставка на хляб и готова храна за нуждите на СБАЛДБ “проф. Иван Митев” ЕАД по две обособени позиции. - АОП 00870-2017-0006

3 - _1.doc (316.00 kB)
documentacia-8.doc (363.00 kB)

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 04.12.2017г. от 11.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология   /29.11.2017/

Покажи #