• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Процедури по ЗОП
Up

Доставка на хляб за нуждите на болни идежурен персонал в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД втора процедура /АОП № 00870-2016-0009/

documentacia.doc (259.50 kB)
3 -.doc (318.50 kB)

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 13.12.2016г. от 10.00 часа в аудиторията на бул. Акад. Иван Гешов №11   /08.12.2016/

Покажи #