• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Процедури по ЗОП
Up

Доставка на готова храна за нуждите на болни идежурен персонал в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД /АОП № 00870-2016-0007/

documentacia.doc (295.50 kB)
3 - .doc (322.00 kB)

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 22.11.2016г. от 10,30 часа в аудиторията на лечебното заведение.

Покажи #