• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10
Процедури по ЗОП
Up

Абонаментно и извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД(АОП 00870-2019-0008)

sadarganie.pdf (417.43 kB)
documentacia.doc (500.50 kB)
espd-request.zip (90.60 kB)

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 23.12.2019г. от 11.30 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, етаж 3 - до входа на лаборатория микробиология   /18.12.2019г/

Покажи #