• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9
  • Photo Title 10

kids210 деца, родители и специалисти от болницата подпомогна само за първите шест месеца от тази година проект „Грижа в ранната възраст“. Той се изпълнява от фондация „За Нашите Деца“ и се финансира от фондация ОУК.

В „Специализираната болница по активно лечение за детски болести – проф. д-р Иван Митев” - София мобилният екип по проекта продължава да оказва съдействие на деца, здравни специалисти и родители чрез дейности по развитие на здравно-социален модел на грижа към детето и семейството. Мултидисциплинарeн екип от специалисти - психолог, специалист „Ранна детска интервенция“ и специалист „Ранно детско развитие“, за първите шест месеца подкрепи общо 74 деца, 108 родители и 28 здравни специалисти.

Мобилните специалисти извършват директна работа с деца, специализирани консултации, обучения и дискусионни формати, насочени към здравни специалисти и към родители. Специалистите работят директно с децата за намаляване на вредата от дългия болничен престой, превенция на уврежданията, социализация чрез различни образователни и развиващи уменията дейности за деца. Обученията и дискусионните групи за родители и специалисти обхванаха различни теми, сред които: „Недоносени деца“, „Здравословна диета и режим на хранене при деца до 7 годишна възраст“, „Комуникация на работното място – специалисти и родители“ и други.

Достъпът до всички услуги по проекта е напълно безплатен. Специалистите работят на място в секторите, в които здравните специалисти оказват медицинска грижа за бебета и деца, както и на местата за алтернативна грижа за децата.

Като част от партньорството със здравните заведения, сред които още 1МБАЛ – София и УМБАЛ - Пловдив и социалните центрове - Център за настаняване от семеен тип „Детство“ – София и Център по приемна грижа – София, мобилните специалисти оказаха подкрепа на общо 458 лица, от които 148 деца, 245 родители и 56 специалисти.

Изпълняваният от фондацията проект „Грижа в ранната възраст“, финансиран от фондация ОУК, има за основна цел е да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7 г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход към грижата. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и чрез пилотиране на социално-здравни услуги за директна работа с деца и семейства, проектът ще подпомогне подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи в България.